Translation

semantics[6].fields[0].default
English
Score:
Key English Catalan State
semantics[1].options[1].label Linear Equations Quiz Qüestionari d’equacions lineals
semantics[2].label Arithmetic type Tipus d’aritmètica
semantics[2].options[0].label Addition Suma
semantics[2].options[1].label Subtraction Resta
semantics[2].options[2].label Multiplication Multiplicació
semantics[2].options[3].label Division Divisió
semantics[3].label Equation type Tipus d’equació
semantics[3].options[0].label Basic [ 3x = 12 ] Bàsic [ 3x = 12 ]
semantics[3].options[1].label Intermediate [ 4x - 3 = 13 ] Intermedi [4x - 3 = 13]
semantics[3].options[2].label Advanced [ 5x + 3 = 3x + 15 ] Avançat [ 5x + 3 = 3x + 15 ]
semantics[4].label Enable fractions Activa les fraccions
semantics[4].description Enable to allow fractions in equations. Activa per permetre fraccions en equacions.
semantics[5].label Max number of questions Nombre màxim de preguntes
semantics[6].label User interface translations Traduccions de la interfície d’usuari
semantics[6].fields[0].label Scoring during quiz Puntuació durant el qüestionari
semantics[6].fields[0].default Score: Puntuació:
semantics[6].fields[1].label Time Temps
semantics[6].fields[1].default Time: @time Temps: @time
semantics[6].fields[2].label Result page header Encapçalament de la pàgina de resultats
semantics[6].fields[2].default Finished! Heu acabat!
semantics[6].fields[3].label Go label Etiqueta Endavant!
semantics[6].fields[3].default GO! ENDAVANT!
semantics[6].fields[4].label Start button label Etiqueta per al botó d'inici
semantics[6].fields[4].default Start Inicia
semantics[6].fields[5].label Retry button label Etiqueta del botó "Tornar-ho a provar"
semantics[6].fields[5].default Retry Tornar-ho a provar
semantics[6].fields[6].label Readspeaker text for correct answer Text de l’altaveu de lectura per a una resposta correcta
semantics[6].fields[6].default Correct Correctee
semantics[6].fields[7].label Readspeaker text for incorrect answer Text de l’altaveu de lectura per a una resposta incorrecta
semantics[6].fields[7].default Incorrect. Correct answer was :num Incorrecte. La resposta correcta era :num
semantics[6].fields[8].label Readspeaker label for the timer Etiqueta de l’altaveu de lectura per al temporitzador
Key English Catalan State
semantics[1].label Quiz type Tipus de qüestionari
semantics[1].options[0].label Arithmetic Operations Quiz Qüestionari d’operacions aritmètiques
semantics[1].options[1].label Linear Equations Quiz Qüestionari d’equacions lineals
semantics[2].label Arithmetic type Tipus d’aritmètica
semantics[2].options[0].label Addition Suma
semantics[2].options[1].label Subtraction Resta
semantics[2].options[2].label Multiplication Multiplicació
semantics[2].options[3].label Division Divisió
semantics[3].label Equation type Tipus d’equació
semantics[3].options[0].label Basic [ 3x = 12 ] Bàsic [ 3x = 12 ]
semantics[3].options[1].label Intermediate [ 4x - 3 = 13 ] Intermedi [4x - 3 = 13]
semantics[3].options[2].label Advanced [ 5x + 3 = 3x + 15 ] Avançat [ 5x + 3 = 3x + 15 ]
semantics[4].description Enable to allow fractions in equations. Activa per permetre fraccions en equacions.
semantics[4].label Enable fractions Activa les fraccions
semantics[5].label Max number of questions Nombre màxim de preguntes
semantics[6].fields[0].default Score: Puntuació:
semantics[6].fields[0].label Scoring during quiz Puntuació durant el qüestionari
semantics[6].fields[10].default For the equation :equation, what does :item equal? A l’equació :equation, què representa :item?
semantics[6].fields[10].label Readspeaker text for equation question Text de l’altaveu de lectura per a una pregunta d’equació
semantics[6].fields[11].default What does :item equal? Quin és el resultat de :item?
semantics[6].fields[11].label Readspeaker text for equation variable Text de l’altaveu de lectura per a una variable d’equació
semantics[6].fields[12].default plus més
semantics[6].fields[12].label Plus operator text Text de l’operador de suma
semantics[6].fields[13].default minus menys
semantics[6].fields[13].label Subtraction operator text Test de l'operador de resta
semantics[6].fields[14].default times vegades
semantics[6].fields[14].label Multiplication operator text Text de l’operador de multiplicació
semantics[6].fields[15].default divided by dividit per
semantics[6].fields[15].label Division operator text Text de l’operador de divisió
semantics[6].fields[16].default equals igual
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated H5P/h5p-arithmetic-quiz
The following strings have different sources, but the same context.
Translated H5P/h5p-true-false Puntuació:Voleu tornar-ho a provar?
Translated H5P/h5p-drag-question Puantuació:alla completa
Translated H5P/h5p-multi-choice Puntuació:Voleu finalitzar?

Loading…

User avatar serettig

Suggestion accepted

H5P / h5p-arithmetic-quizCatalan

Score:
Puntuació:
a month ago
User avatar sdif-diba

Suggestion added

H5P / h5p-arithmetic-quizCatalan

Score:
Puntuació:
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
semantics[6].fields[0].default
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
language/ca.json, string 20