Please sign in to see the alerts.
Project website h5p.org
Project maintainers User avatar serettig
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license MIT License
Filemask language/*.json
Monolingual base language file language/.en.json
Languages 42
Source strings 28
Source words 152
Source characters 952
Hosted strings 1,176
Hosted words 6,383
Hosted characters 39,980
Rebased repository 2 days ago
Background image
배경 이미지
4 days ago
Background image
배경 이미지
4 days ago
Image Hotspot Question Editor
이미지 핫스팟 에디터
4 days ago
Pushed changes 4 weeks ago
User avatar None

Committed changes

H5P / h5p-image-hotspot-questionCzech

Committed changes a month ago
User avatar bhavel

Translation approved

H5P / h5p-image-hotspot-questionCzech

Retry the task. Reset all responses and start the task over again.
Zopakovat úkol. Resetovat všechny odpovědi a spustit úlohu znovu.
a month ago
User avatar bhavel

Translation approved

H5P / h5p-image-hotspot-questionCzech

Assistive technology description for "Retry" button
Popisek podpůrné technologie pro tlačítko "Opakovat"
a month ago
User avatar bhavel

Translation approved

H5P / h5p-image-hotspot-questionCzech

You got :num out of :total points
Získal jste :num ze :total bodů
a month ago
User avatar bhavel

Translation approved

H5P / h5p-image-hotspot-questionCzech

Textual representation of the score bar for those using a readspeaker
Textové znázornění výsledkové lišty pro ty, kteří používají čtecí zařízení
a month ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity